24 de Mayo 2004

A planta de Laureles 29

DC12 c.jpg
Cando comencei con este blog tiña a idea de un fotoblog máis que dun weblog, dada a miña incapacidade para escreber, agora vexo que cada vez me custa máis ir alén do título e penso que se cecais sexa ben escreber o menos posible.

Escrito por Xisbe a las 24 de Mayo 2004 a las 04:17 PM
Comentarios

Parabéns pelo bonito blog. Parece-me boa ideia escrever um pouco, pelo menos a identificação da planta!
Bom ano de fotografias na natureza!

I'm glad I found your wonderful blog. I think it is nice to have some writtings about the pictures you take. At least the identification of the plant!
Have a nice year of photos in the nature!

Escrito por Sara a las 1 de Enero 2006 a las 12:33 AM
Escribir un comentario

¿Recordar informacion personal?