14 de Junio 2004

Baixo consumo, máximo de carga.

770 c.jpg PUBLICIDADE Estas que vai ver son frases publicitarias sacadas de outros contextos. Escolla a que máis goste en relación co carro e explique por qué. Ten toda a libertade para por cualquer outra que lle pareza. a) As veces os teus soños se adiantan os teus destiños. b) Onde queres que te leve o teu carro? c) Pode procurar a inspiración nunha noite estrelada. Pode procurar a inspiración indo por unha estrada perdida. Ou pode ser que alguen atope a inspiración ao ve-lo pasar nunha noite estrelada por unha estrada perdida. d) Botaba-lo de menos. e) A comodidade non é un luxo é unha eleccion. f) Este verán deixate levar polos teus sentidos. g) Brillante. Intenso. Elegante. Persistente. Escrito por Xisbe a las 14 de Junio 2004 a las 12:37 AM
Comentarios

En Galiza poderedamos ter un problema ased se hourbea unha fabrica de tratamiento de aluminio que tame9n vertera os seus residuos con aluminio e outros productos en unha especie de embalse, e se e9ste chegara a agrietarse a causa da excesiva cantidade de residuos acumulados, porque non hourbea sitio pra me1is e se9 se fixeran diques pra contencif3n dos residuos e e9stos non foran eficazes poderedanse producir unha cate1trofe ecolf3xica porque nas fe1bricas de tratamento de aluminio traballan con residuos tf3xicos.Alexandra e Cristina

Escrito por Hira a las 9 de Julio 2014 a las 12:56 AM

Hussain22 oct 2012b704:07This page had a lot of interesting inftomraion on it. You know I have been to this site over and over now, off and on. I have yet to make a comment, so I thought I'd drop you a line I really appreciate the work you do on here always providing great content! This one's going to facebook!

Escrito por Bruce a las 3 de Marzo 2015 a las 12:30 AM
Escribir un comentario

¿Recordar informacion personal?